Aktuális diákmunkáink

***

 

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

 

A Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által Cg. 01-02-054009 cégjegyzékszám alatt nyilvántartásba vett S-FORRÁS Szolgáltató Iskolaszövetkezet (székhely: 1171 Budapest, Vízforrás u. 4. A. ép.) az Alapszabály III. 2 pontja alapján elektronikus levél és a honlapon történő felhívás útján összehívja közgyűlését

2017. év január hó 4. napjára 16:00 órára

az alábbi napirendi pontok megtárgyalására:

  1. A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása (Levezető elnök, valamint Jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása).
  2. A szövetkezet alapszabályának módosítása és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadása- jogszabályi rendelkezésekkel összhangban-, az egyes iskolaszövetkezetekkel összefüggő törvények módosításáról szóló 2016. évi XLIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően. (Az alapszabály tervezet szövege elérhető az http://diakmunka.s-forras.hu/ oldalon a szövetkezet honlapján.)
  3. Az iskolaszövetkezeti tagok szerződéseinek az új alapszabály, valamint a jogszabályi változásoknak megfelelő módosításához szükséges szerződéstervezetek elfogadása.
  4. Egyebek.

 

A közgyűlés helyszíne: 1173 Budapest, Mezőtárkány u. 2. (iroda helyiség)

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szövetkezeti tagok több mint a fele jelen van.

A közgyűlés határozatképtelensége esetén, 8 napon belül, 2017. év január 4. napján, szerdán 16:00 órai kezdettel, fentivel azonos napirend mellett, az Iskolaszövetkezet megismételt közgyűlést tart, amely ülés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

Az Iskolaszövetkezet korlátozottan cselekvőképes tagjának kézbesített jelen meghívó egyben a korlátozottan cselekvőképes tag törvényes képviselőjének értesítését is szolgálja a szövetkezetekről szóló törvény 2006. évi X. törvény alapján.

Az Iskolaszövetkezet felhívja a figyelmet arra, hogy a korlátozottan cselekvőképes kiskorú tag jognyilatkozatának érvényességéhez a törvényes képviselője beleegyezése szükséges. E rendelkezést akkor is alkalmazni kell, ha a tagok a közgyűlés összehívása nélkül, írásban szavaznak. (A törvényes képviselő szóban forgó hozzájáruló nyilatkozatát a mellékelt okirat megfelelő kitöltésével, vagy egyéb igazolható, arra alkalmas módon teheti meg.)

A szavazati jogot gyakorolni kívánó, korlátozottan cselekvőképes tagoktól kérjük, hogy előbbiekre legyenek különös tekintettel.

Kérjük, hogy a közgyűlésen az elsőként megjelölt időpontban szíveskedjék megjelenni, akadályoztatása esetén azonban a tagsági jogait a közgyűlésen meghatalmazott is gyakorolhatja. A meghatalmazást vagy közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba – két tanúval aláíratva – foglaltan kell eljuttatni az Igazgatósághoz, legkésőbb a közgyűlés megkezdésének időpontjáig.

Kérjük a tagok megjelenését, figyelemmel arra, hogy az előző megismételt Közgyűlés technikai okok miatt elmaradt, azonban az első kitűzött Közgyűlési időpont időpontban is nagyon alacsony volt a tagság részvétele, annak ellenére is, hogy a tagokat és a Szövetkezet működését érintően lényeges változásokat eredményez az Alapszabály módosítása.

Budapest, 2016. december 19. napja

Tisztelettel:

Simkó Lívia

S-FORRÁS Szolgáltató Iskolaszövetkezet

Igazgatósági elnöke

 

***

 

A 2003. évi C törvény adatkezelési irányelve alapján tájékoztatjuk, hogy weboldalunk a működéséhez cookie-kat használ, melyeket a felhasználó eszközén tárol. További információ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close