Aktuális diákmunkáink

Kontaktlencsék tervezésével és gyártásával foglalkozó céghez keresünk 12 órás munkarendbe nappali és éjszakai munkavégzésre nappali tagozatos diákokat csomagolói pozícióba.

A munkavégzés helyszíne Gyál. Fizetés: bruttó 850 Ft/óra+műszakpótlék.

Amennyiben a pozíció felkeltette az érdeklődésedet, küldd el az önéletrajzod a diakmunka@s-forras.hu e-mail címre „diákmunka” jeligére, vagy töltsd ki regisztrációnkat További információkat a 06-70-779-4447-es telefonszámon kaphatsz.

***

Elérhetőségeink

Kontaktlencsék tervezésével és gyártásával foglalkozó céghez keresünk 12 órás munkarendbe nappali és éjszakai munkavégzésre nappali tagozatos diákokat csomagolói pozícióba.

A munkavégzés helyszíne Gyál.
Fizetés: bruttó 850 Ft/óra+műszakpótlék.

Amennyiben a pozíció felkeltette az érdeklődésedet, küldd el az önéletrajzod a
diakmunka@s-forras.hu e-mail címre „diákmunka” jeligére, vagy töltsd ki regisztrációnkat
További információkat a 06-70-779-4447-es telefonszámon kaphatsz.

***

 

A Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által Cg. 01-02-054009 cégjegyzékszám alatt nyilvántartásba vett S-FORRÁS Szolgáltató Iskolaszövetkezet (székhely: 1171 Budapest, Vízforrás u. 4. A. ép.) az Alapszabály III. 2 pontja alapján elektronikus levél és a honlapon történő felhívás útján összehívja közgyűlését

 

  1. év május hó 21. napjára 14:00 órára

 

az alábbi napirendi pontok megtárgyalására:

 

  1. A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása (Levezető elnök, valamint Jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása).
  2. Az Igazgatóság beszámolója, az Igazgatóság Elnöke által az iskolaszövetkezet 2016. évi munkájáról, tájékoztatás a 2017. évi üzleti tervről.
  3. évre vonatkozóan a számviteli törvény szerinti beszámolóról a könyvvizsgálói jelentés ismertetése, a könyvvizsgáló Szigeti Ilona Gyöngyi által.
  1. A Felügyelő Bizottság (FB) beszámolója, a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján véleménye az iskolaszövetkezet 2016. évi gazdálkodásáról.
  2. Az iskolaszövetkezet 2016. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti éves beszámolójának elfogadása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról. (A beszámoló az iskolaszövetkezet honlapján a 2017. május 10. napjától elérhető http://diakmunka.s-forras.hu/ Erre figyelemmel a beszámoló számszaki adatai nem kerülnek ehelyütt rögzítésre.)
  3. Az iskolaszövetkezet könyvvizsgálói tisztségét betöltő Szigeti Ilona Gyöngyi újraválasztása további öt éves időtartamra és döntés az őt megillető díjazásról.
  4. A 6. pontban foglaltaknak megfelelően az Alapító Okirat szükséges módosításainak elfogadása.
  1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 24. § (4) bekezdése alapján tagok létszámának és adatainak a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságához történő bejelentése.
  1. Egyebek.

 

A közgyűlés helyszíne: 1173 Budapest, Mezőtárkány u. 2. (iroda helyiség)

 

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szövetkezeti tagok több mint a fele jelen van.

 

A közgyűlés határozatképtelensége esetén, 8 napon belül, 2017. év május hó 25. napján 14:00 órai kezdettel, fentivel azonos napirend mellett, az Iskolaszövetkezet megismételt közgyűlést tart, amely ülés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

 

Az Iskolaszövetkezet korlátozottan cselekvőképes tagjának kézbesített jelen meghívó egyben a korlátozottan cselekvőképes tag törvényes képviselőjének értesítését is szolgálja a szövetkezetekről szóló törvény 2006. évi X. törvény alapján.

 

Az Iskolaszövetkezet felhívja a figyelmet arra, hogy a korlátozottan cselekvőképes kiskorú tag jognyilatkozatának érvényességéhez a törvényes képviselője beleegyezése szükséges. E rendelkezést akkor is alkalmazni kell, ha a tagok a közgyűlés összehívása nélkül, írásban szavaznak. (A törvényes képviselő szóban forgó hozzájáruló nyilatkozatát a mellékelt okirat megfelelő kitöltésével, vagy egyéb igazolható, arra alkalmas módon teheti meg.)

 

A szavazati jogot gyakorolni kívánó, korlátozottan cselekvőképes tagoktól kérjük, hogy előbbiekre legyenek különös tekintettel.

 

Kérjük, hogy a közgyűlésen az elsőként megjelölt időpontban szíveskedjék megjelenni, akadályoztatása esetén azonban a tagsági jogait a közgyűlésen meghatalmazott is gyakorolhatja. A meghatalmazást vagy közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba – két tanúval aláíratva – foglaltan kell eljuttatni az Igazgatósághoz, legkésőbb a közgyűlés megkezdésének időpontjáig.

 

Kérjük a tagok megjelenését.

 

Budapest, 2017. május 5. napja

Tisztelettel:

 

 

Simkó Lívia

S-FORRÁS Szolgáltató Iskolaszövetkezet

Igazgatósági elnöke

 

***

 

 

A 2003. évi C törvény adatkezelési irányelve alapján tájékoztatjuk, hogy weboldalunk a működéséhez cookie-kat használ, melyeket a felhasználó eszközén tárol. További információ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close